Regulament - Sectiunea Desen Print
Written by Administrator   
Sunday, 09 January 2011 19:17

REGULAMENT CONCURS INTERNAŢIONAL „ LECŢII CU NICHITA” – ediţia a X-a

Secţiunea a III-a  –DESEN

Participanţii cu vîrsta cuprinsă între 11 şi 18 ani sunt invitaţi să se înscrie mai întâi pe baza formularului electronic trimis la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it în perioada 01.02. – 15.03.2020.

Participanţii se vor inscrie ONLINE ( Sectiunea Desen - Inscriere) şi vor trimite lucrările lor în plic sigilat, prin poştă la următoarea adresă: Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, , Str. Nalbei, nr. 3, 100085  Ploieşti, Judeţul Prahova.

Pe plic se va menţiona “Pentru Concursul de desen LECŢII CU NICHITA. Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 13.03.2019  (data poştei).

Participanţii vor avea ocazia să-şi demonstreze originalitatea şi măiestria în a ilustra, prin forme şi culori opera lui Nichita Stănescu.

Condiţii:

1. Desenele trebuie să fie originale, realizate de participanţi şi să nu mai fi fost premiate la alte concursuri similare..

2. Lucrările nu trebuie să conţină afirmaţii, date, informaţii sau citate care să încurajeze persecutarea persoanelor pe considerente de rasă, opinie, naţionalitate, sex, profesie sau de altă natură.

3. Nu se acceptă în concurs desenele care conţin caractere sau elemente cenzurate, elemente defăimătoare, antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel şi pot ofensa persoane sau grupuri de persoane.

4. Un participant poate înainta la acest concurs un număr maxim de trei (3) desene.

5. Lucrarea pentru concurs trebuie să fie de mărimea minimă este A4 şi maximă A3. Orice tehnică compoziţională este acceptată: ulei, acuarelă, creion, peniţă, colaj etc.

6. Pe verso, lucrarea trebuie să conţină următoarele informaţii: titlul compoziţiei sau un comentariu de maximum 10 cuvinte, numele autorului, vîrsta, şcoala, adresa poştală, adresa de e-mail, numărul de telefon fix şi numărul de telefon mobil al participantului.

7. Desenele primite vor fi validate, sortate şi arhivate de către organizator.

8. Lucrările trimise la concurs, indiferent dacă au fost respinse, admise şi/sau premiate, nu se înapoiază expeditorilor/autorilor. Ele rămân în proprietatea organizatorului. Din momentul trimiterii lor, organizatorul concursului are dreptul de a optimiza, adnota, dezvolta, modifica, reproduce în scopul promovării concursului.

9. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica o lucrare dacă aceasta a depăşit termenul stabilit pentru trimitere, fie parţial, fie în totalitate sau dacă aceasta încalcă acest regulament.

10. Organizatorul se obligă să menţioneze numele autorilor alături de desenele realizate de ei, pe tot parcursul expoziţiei.

11. Criteriile de evaluare a desenelor vor fi:

- Încadrarea în temă: relevanţă în ce priveşte tema concursului (mesajul principal pus în evidenţă şi exprimat prin elemente compoziţionale vizuale bine armonizate);

- Creativitatea şi originalitatea: idee originală ce transmite mesajul integrat într-o lucrare vizuală echilibrată în privinţa concepţiei, stilului, aşezării în pagină şi a design-ului grafic;

- Impactul vizual şi comunicativ: calitatea design-ului grafic, grija şi străduinţa pentru a transmite un mesaj clar şi relevant.

12. Juriul va realiza evaluarea în două etape : 1-selectarea finaliştilor, 2-selectarea cîştigătorilor.

13. Vor fi premiate lucrările care înfăţişează cel mai bine tematica propusă, care au impact vizual şi comunicativ semnificativ şi sunt originale.

14. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe site-ul concursului – vor fi contactaţi telefonic, pentru a participa la ceremonia de premiere.

15. Trimiterea lucrărilor presupune că participanţii au acceptat integral condiţiile prezentului regulament.

Pentru mai multe detalii cu privire la concurs vă rugăm sa luaţi legătura cu prof. Adina Manolache la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Last Updated on Wednesday, 12 February 2020 11:10